Bộ Văn hóa, Thể thao lâng Du lịch t’mêê vêy ra văng bhrợ g’luh phim hơnh deh 75 cmoo Cách mạng c’xêê T’cool ( 19/8) lâng Quốc khánh (2/9) coh prang k’tiêc.

Apêê phim bơơn chơơih chiếu coh G’luh phim pa zêng: Phim truyện “Người lính thầm lặng”, phim tài liệu “Làng xây đảo”, “Ký ức Long Châu”, phim  “Quê lụa Tân Châu”, phim hoạt hình “Tắc kè phá án”. 

Bh’rợ bhrợ têng g’luh phim năc muy bơơn bhrợ têng đhị apêê vel đong bêl đhr’năng pr’luh cr’ay âi bơơn k’đhơợng lêy yêm têêm lâng năc xơợng đơi ting apêê quy định n’đăh zêl lâng cha groong pr’luh cr’ay âng Bộ Y tế k’đươi. Coh đhr’năng căh bhrợ g’luh phim, apêê đơn vị bơơn k’đươi xay bhrợ vêy đươi dua apêê bộ phim n’nâu coh apêê T’ngay Phim, g’luh phim t’tun./.

Tổ chức đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kế hoạch tổ chức đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9) trên toàn quốc. 

Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim bao gồm: Phim truyện “Người lính thầm lặng”, phim tài liệu “Làng xây đảo”, “Ký ức Long Châu”, phim  “Quê lụa Tân Châu”, phim hoạt hình “Tắc kè phá án”. 

Việc tổ chức Đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trong trường hợp không tổ chức Đợt phim, các đơn vị được giao triển khai sẽ sử dụng các bộ phim này trong các Tuần phim, Đợt phim tiếp theo./.

                                                                     (Theo dangcongsan.vn)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn