Học kỳ I c’moo 2020- 2021, tỉnh Hà Giang vêy ta pac đoọng lâh 3.200 tấn ch’neh ting cơnh Nghị định số 116 âng Chính phủ zup zooi ha 58 r’bhâu học sinh bán trú âng zr’lụ pa bhlâng zr’năh tơợ cấp tiểu học tươc câp THPT.

Lâng đợ zup zooi muy học sinh 15kg ch’neh coh muy c’xêê, pazêng ch’neh năc lứch liêm crêê, crêê cơnh xa nay. Cr’chăl đơơng âng, pay đoỌng ch’neh coh học kỳ 1 năc vêy ta pac bhrợ bơr chu, bhrợ têng tươc lưch t’ngay 30/11/2020. Tơợ ch’neh vêy ta đoọng lâng đơơh loon vêy ta đơơng động năc bhrợ ha pazêng pr’loọng đong học sinh đharựt coh zr’lụ pa bhlâng zr’năh k’đhap pa xiêr zên học ha k’coon ta đhi tươc ooy trường; pa hêl apêê ađhi têêm loom học tập liêm crêê. Tơợ đêêc pa xiêr đhr’năng học sinh lơi học, ta luôn vêy bâc apêê ađhi học sinh lâng pa dưr râu liêm choom bh’rợ giáo dục coh zr’lụ./.

(Ảnh: Thoibaotaichinhvietnam.vn)

Hà Giang hỗ trợ gạo cho gần 58.000 học sinh

          Học kỳ 1 năm học 2020-2021, tỉnh Hà Giang được phân bổ trên 3.200 tấn gạo theo Nghị định số 116 của Chính phủ để hỗ trợ gần 58.000 học sinh bán trú thuộc vùng đặc biệt khó khăn từ cấp tiểu học đến cấp THPT.

Với định mức hỗ trợ mỗi học sinh 15kg gạo/ tháng, toàn bộ số lượng gạo đều đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn. Thời gian vận chuyển, cấp phát gạo của học kỳ 1 sẽ chia làm hai đợt, thực hiện đến hết ngày 30/11/2020. Từ số gạo được hỗ trợ và cấp phát gạo kịp thời sẽ góp phần giúp các gia đình học sinh nghèo vùng đặc biệt khó khăn giảm chi phí cho con em đến trường; động viên, khích lệ các em học yên tâm học tập tốt. Qua đó hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, duy trì sỹ số học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn