P'cắh cóh t'ngay: 10/7/2020

  Tợơ 3 t’ngay pa bhrợ, Đại hội đại biểu Đảng bộ chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam g’luh XX, cr’chăl c’moo 2020-2025 ơy ta bhrợ têng liêm choom. T’cooh xa nay Lê Văn Hường bơơn bhrợ Bí thư Huyện uỷ Nam Giang cr’chăl c’moo 2020-2025. PV Đài P’rá Việt Nam đơơng xa nay.

         Đại hội ơy xay moon báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ cr’chăl c’moo 2020-2025; K’rong pazêng boóp p’rá âng apêê đại biểu đhị Dự thảo apêê văn kiện pa căh đhị đại hội dảng cấp piing. Đại hội cung ơy bầu Ban Chấp hành Đảng bộ chr’hoong cr’chăl c’moo 2020-2025 pazêng 37 cha nắc; bầu k’bhuh đại biểu pâh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam g’luh XXII, cr’chăl c’moo 2020-2025 pazêng 10 đại biểu chính thức lâng 2 đại biểu dự khuyết.

       Đhị Hội nghị g’luh tr’nợơp Ban Chấp hành Đảng bộ chr’hoong Nam Giang khoá XX ơy bầu 12 đồng chí moọt ooy Ban Thường vụ Huyện uỷ ( căh vêy 2 đồng chí); đồng chí Lê Văn Hường bơơn bhrợ Bí thư Huyện uỷ. Nhiệm kỳ hay, đồng chí Lê Văn Hường nắc Phó Bí thư Huyện uỷ Nam Giang. Apêê đồng chí Lalim Hậu, A viết Sơn, Phan Văn Bình bơơn bầu bhrợ Phó Bí thư Huyện uỷ; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ pazêng 7 đồng chí, t’cooh Nguyễn Hữu Phước bơơn bầu  bhrợ Chủ nhm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ.

        Đại hội ơy xay moon Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ chr’hoong Nam Giang g’luh XX, cr’chăl c’moo 2020-2025 lâng rau ting xợơng dal bhlầng âng đại biểu ting pâh./.

Đồng chí Lê Văn Hường đắc cử Bí thư Huyện ủy Nam Giang

nhiệm kỳ 2020 – 2025

    Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Lê Văn Hường đắc cử Bí thư Huyện ủy Nam Giang.

  Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng cấp trên. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.  

 

  Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Giang khóa XX đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy (khuyết 2 đồng chí); đồng chí Lê Văn Hường đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy. Nhiệm kỳ trước, đồng chí Lê Văn Hường là Phó Bí thư Huyện ủy Nam Giang. Các đồng chí Lalim Hậu, A Viết Sơn, Phan Văn Bình được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí, ông Nguyễn Hữu Phước được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

   Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự./.                                                                                                                                   (PV. K.Cương – Vơ Ních Oang)

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn