P'cắh cóh t'ngay: 17/2/2019

Apêê vel đong cóh tỉnh Yên Bái âi lâng xoọc bhrợ apêê bh’rợ bhiệc bhan tơợp ha pruốt đhị râu bhui har liêm crêê văn minh.

Cóh vel đong tỉnh Yên Bái zấp c’moo vêy lấh 20 bhiệc bhan ga mắc k’tứi , cóh đê0ếc vêy dâng 15 bhiệc bhan ta bhrợ zấp c’moo, đơơng âng liêm chr’nắp văn hóa ty đanh âng zấp acoon cóh, buôn bhrợ têng tơợp ha pruốt cơnh: Bhiệc bhan Lồng Tổng; Bhiệc bhan ca văr choor chấc; bhiệc bhan Hạn Khuống… Lấh đhị đêếc nắc apêê bhiệc bhan ta bhrợ cóh apêê ckir lịch sử - văn hóa cơnh: Bhiệc bhan đền Đông Cuông, đền Đại Cại, đền Thác Bà; đền Hóa Cuông… apêê bhiệc bhan n’nâu âi t’đang t’pấh  bấc ơl đha nuôr lâng t’mooi ch’ngai đăn.

Tỉnh Yên Bái âi k’đhơợng xay apêê ngành chức năng, apêê vel đong, Ban k’đhơợng lêy apêê ckir, Ban bhrợ têng apêê bhiệc bhan ra văng liêm ta níh apêê pr’đơợ ooy cr’van, k’dhơợng nhâm yêm têêm vel đong, ch’na đh’nắh; ta luôn pa choom đoọng đha nuôr lâng tmooi xơợng đươi apêê quy định xơợng bhrợ pr’ặt tr;mông  liêm văn minh bêl tước lâng apêê bhiệc bhan. Lấh đhị đêếc công bhrợ liêm bh’rợ bhui har cơnh lâng bấc chr’ớh, bh’rợ văn hóa, văn nghệ, thể thao đọong bhrợ têng ha t’mooi./.

 

Yên Bái: Tổ chức các lễ hội vui tươi, văn minh      

  Các địa phương trong tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức các hoạt động lễ hội đầu Xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh, văn minh.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hàng năm có trên 20 lễ hội lớn nhỏ, trong đó có khoảng 15 lễ hội diễn ra thường niên, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc, thường được tổ chức đầu Xuân như: Lễ hội Lồng tồng; Lễ hội Cầu mùa; Lễ hội Hạn khuống... Bên cạnh đó là các lễ hội diễn ra ở các di tích lịch sử - văn hoá như: Lễ hội đền Đông Cuông, đền Đại Cại, đền Thác Bà; đền Hóa Cuông… Các lễ hội này đã thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách gần xa.

Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương, Ban Quản lý các di tích, Ban Tổ chức các lễ hội chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; thường xuyên hướng dẫn nhân dân và du khách chấp hành các quy định thực hiện nếp sống văn minh khi tới các lễ hội. Bên cạnh đó cũng tổ chức tốt phần hội với nhiều trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ du khách./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn