Sáng tác: Trần Quế Sơn; trình bày: Alăng Quốc Cường

C'moor Cơ Tu. Cha nụp: FB Pari

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn