Cóh hân noo chóh bhrợ bêl đêếc ahay, chr’nắp âng bh’rợ bhrợ têng vải thiều cóh prang tỉnh Bắc Giang bơơn 2.368 tỷ đồng, cóh đêếc chr’nắp âng bh’rợ đơơng pa câl ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng nắc k’nặ 1.600 tỷ đồng. Đợ p’lêê vải t’mêê cóh prang tỉnh nắc 190 r’bhâu tấn, dzoóc 60 r’bhâu tấn cóh pazêng c’moo ahay. Chr’nắp âng vải m’bứi bhlâng đơơng pa câl ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng tơợ 7 r’bhâu tước 23 r’bhâu đồng muy kg. Chrooi đoọng chr’nắp bhlâng ooy râu liêm choom âng hân noo vải thiều bêl đêếc ahay âng Bắc Giang nắc râu k’rang p’too moon âng Chính phủ; xa nay bh’rợ manuýh VN đươi dua hàng VN; râu ting bhrợ liêm choom âng pazêng Bộ ngành Trung ương ooy bh’rợ tr’câl tr’bhlêy, bhrợ liêm buôn thị trường tr’câl tr’bhlêy; râu ting bhrợ têng liêm choom âng pazêng tỉnh cóh k’nioong k’tiếc, TP HCM lâng apêê tỉnh n’đắh Nam, pazêng zr’lụ pa câl, siêu thị âng pazêng doanh nghiệp cóh k’tiếc k’ruung hêê…

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn