Chr’hoong da ding k’coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vêy tước lấh 90% ma nuýh nắc acoon cóh, đợ pr’loọng đong đha rựt zăng bấc… pazêng c’moo a hay, chr’nắp bhlầng nắc c’moo 2014, chr’hoong Nam Giang, ơy k’rong bhrợ đắh bhiệc pa choom bhiệc bhrợ, pa bhlầng nắc lâng pa bhrợ nắc ma nuýh acoon cóh, r’dợ pa liêm zập râu bhiệc đoọng bhrợ liêm glặp lâng đhanuôr acoon cóh, chấc lêy thị trường têêm ngăn đoọng ha pr’đươi ơy ta bhrợ têng, tợơ đếêc ơy chroi k’rong đắh t’váih bhiệc bhrợ lâng đắh ta bil ha u pa xiêr đha rựt đhị vel đong. Tấn Sỹ, CTV Đài TNVN xay moon:

        Lấh 3 c’xêê bơơn pa choom bhiệc bhrợ t’taanh âng chr’hoong Nam Giang bhrợ têng, 27 hội viên pân đil Tà Riềng ắt đhị vel Đăk Rich chr’val Đăk Tôi, chr’hoong Nam Giang zư liêm bhiệc taanh n’đoó a doóh đhị Gươl vel. Cắh muy trực tiếp bhrợ têng lấh 20 t’la n’đoó a doóh laliêm bhlầng, dlặp lâng râu kiêng đươi âng apêê t’mooi tợơ ch’ngai đăn, k’bhúh zệt vel Đăk Rich dzợ pa choom đoọng bh’rợ taanh nâu đoọng ha pêê pân đil ắt cóh vel. Xoọc tr’nợơp vêy 27 a moó ting pấh taanh âng chr’hoong bhrợ têng, tước x’ría c’moo 2014, prang vel nắc vêy 100% a moó pân đil zêng tự năl bhrợ tr’xâu lâng pa tếêt ga boọ lâng bh’rợ t’taanh t’ty âng ma nuýh TàRiềng. a moó Zơ râm Thị Vận- ắt đhị vel Đăk Rich, chr’val Đăk Rôi đoọng năl:

        Cóh cr’chăl trường bhrợ lớp pa choom bhiệc bhrợ, đhị vel ĐăkRich ơy vêy 27 a đhi a moó pân đil ting học, bơơn ting xâng pazêng c’năl t’mêê lâng bhrợ cơnh liêm t’mêê tu cơnh đếêc năc pazêng pr’đươi ơy ta bhrợ têng liêm bhlầng. cóh bhrương tr’nu nắc a zi taanh t’bấc lấh mơ lâng rơơm nắc bơơn pa câl đắh thị trường đoọng pa dưr tr’mung tr’méh cung cơnh zư lêy bh’rợ t’taanh nâu.

        Prá xay lâng a zi, t’coóh A lăng Minh- Phó chủ tịch UBND chr’val Đăk Tôi, chr’hoong Nam Giang moon:

        Bêl pa choom xang 2 bh’rợ nắc taanh n’đoó a doóh lâng kỹ thuật thú y nắc ơy âng chô bh’nơơn liêm choom t’ping lâng zập c’moo lalăm a hay. Râu bhui har bhlầng nắc vêy bấc a đhi a moó pân đil ơy zước glúh đắh t’nooi pr’loọng đong đha rựt, c’moo 2014 cóh vel đong chr’val ơy vêy 3 pr’loọng zước glúh tợơ t’nooi pr’loọng đong đha rựt.

        C’moo 2014, lâng bấc cơnh bhrợ: pa choom tước zập vel đong, xiêr tước clung ha rêê,, bhươn cao su đoọng pa choom râu bhriêl choom, pa choom cơnh bhrợ têng đoọng ha đhanuôr; Phòng Lao động thương binh lâng xã hội chr’hoong Nam Giang, trường Trung cấp bh’rợ da ding k’coong Quảng Nam lâng apêê ngành crêê tước ơy bhrợ k’zệt lớp pa choom đoọng k’nặ 1000 ch’nắc pa bhrợ nắc ma nuýh acoon cóh pa đăn lâng zập c’lâng: chr’nóh chr’bếêt, ếêh râu chr’nóh chr’bếêt lâng công nhân chóh cao su. Choom moon, bhiệc pa choom bh’rợ đoọng đhanuôr acoon cóh đhị Quảng Nam t’luôn liêm glặp lâng cr’noọ cr’niêng rơơm kiênh cung cơnh bhiệc kiêng pa choom bh’rợ tr’nêng âng đhanuôr lâng ơy chấc lêy đhị pa câl pr’đươi ta bhrợ têng xang, tu cơnh đếêc nắc t’pấh bấc đhanuôr acoon cóh ting pa choom bhiệc bhrợ, r’dợ bhlếh lơi đhr’năng cắh ma tr’nêng đhị da ding k’coong. T’coóh Nguyễn Văn Bình- Trưởng phòng LĐTB&XH chr’hoong Nam Giang xay moon cớ đắh bhiệc pa choom bh’rợ c’moo 2015.

        C’moo 2015, phòng NN-PTNT lâng phòng LĐTBXH chr’hoong nắc pazưm lâng trường trung cấp bh’rợ da ding k’coong Quảng Nam bhrợ lớp pa choom bhiệc bhrợ ếêh râu đắh chr’nóh chr’bếêt pazêng: I’íh công nghiệp, nề pa liêm, đắh chr’nóh chr’bếêt nắc pa choom kỹ thuật chóh cao su, zêl cha groong cr’ay đoọng ha bh’năn băn…

        Đhơ ơy bơơn bấc bh’nơơn, nắc đắh t’váih bhiệc bhrợ têêm ngăn lâng vêy bh’nơơn bh’rợ dal đoọng ma nuýh pa bhrợ, pa bhlầng nắc ma nuýh pa bhrợ ha dợ acoon cóh,  xoọc nắc râu k’đháp âng chr’hoong Nam Giang cóh c’moo 2015 nâu. Pa tếêt đếêc, chr’hoong Nam Giang nắc pa gít cóh bhiệc pa dưr dal bh’nơơn bh’rợ pa tếêt lâng bhiệc đươi dua âng thị trường pa bhrợ, bhrợ pr’đợơ đoọng ha bhiệc t’hước c’lâng bhrợ têng, pa dưr acoon manuýh cóh ha y chroo. K’rong pa dưr vel bh’rợ truyền thống, pa dưr kinh tế c’rool bhươn tông, pa dưr chóh cao su pậ bhứah đoọng t’váih bhiệc bhrợ nắc ma nuýh đha đhâm acoon cóh đhị đếêc. R’dợ pa glúh quyết định 1956 âng Chính phủ lâng nghị quyết 11 âng huyện uỷ Nam Giang đắh pa xiêr đha rựt đanh mâng cr’chăl 2013-2015 lâng t’hước tước c’moo 2020… moót bhrợ cóh tr’mung tr’méh./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn