Đhí a muốt số 9 moọt ooy apêê vel đong tợơ  thành phố Đà Nẵng tước tỉnh Phú Yên bhrợ 2 cha nắc lâh chệêt (1 cha nắc đhị tỉnh Quảng Nam lâng 1 cha nắc đhị tỉnh Gia Lai); 5 cha nắc bil tic, 34 đhr’nong đong ha rập, 56.000 đhr’nong đong tân jâh chr’tôp (cơnh lâng Quảng Ngãi 53.000 đhr’nong đong), 66 trường học, trụ sở cơ quan tân jâh chr’tôp, hư zơch.

Ting cơnh Ban xay moon vel đong cha groong lâng đhí a muốt số 9, apêê cr’nọo bh’rợ pr’hân nắc xay bhrợ pazêng: Lêy cha mệêt đhr’năng âng đhí, boo tuh tợơ lâh đhí a muốt; K’rong pazêng rau bil hư, pa liêm rau boo đhí tuh bhlong đớc lơi, pa bhlầng nắc Quảng Ngãi; Xay bhrợ, t’vaih k’bhuh ma nuyh chếêc lêy apêê coh 2 bhuông ra kit Bình Định; đâh loon trôông dấc bêl vêy boop k’đươi; Pa hooi a bóc đấc liêm crêê, pa xiêr tuh bhlong coh pic k’ruung lâng tệêm ngăn cr’nọo bh’rợ, pa  bhlầng nắc k’ruung Vu Gia – Thu Bồn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp lâng ap dưr pa xớc  vel bhươl Nguyễn Xuân Cường đọong năl, apêê vel đong nắc t’bhlầng k’bhuh trực ban, tr’pác c’lâng xa nay đâh loon đăh bh’rợ k’đươi moon, lêy bhrợ rau boo đhí tuh bhlong đớc lơi./.

Bão số 9 làm 56 ngàn ngôi nhà tốc mái

Bão số 9 đổ bộ vào các địa phương từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Phú Yên đã làm 2 người chết (1 người ở tỉnh Quảng Nam và 1 người ở tỉnh Gia Lai); 5 người mất tích,  34 nhà bị sập, 56.000 nhà tốc mái (riêng Quảng Ngãi 53.000 nhà), 66 trường học, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng.

Theo Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, các công việc cần tiếp tục triển khai gồm: theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ sau bão; Tổng hợp thiệt hại và triển khai khắc phục hậu quả, đặc biệt là Quảng Ngãi; Triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trên 2 tàu cá Bình Định; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; Vận hành hồ chứa phù hợp, giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt trên sông Vu Gia – Thu Bồn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, các địa phương cần tăng cường lực lượng trực ban, chia sẻ thông tin kịp thời về công tác chỉ đạo điều hành ứng phó khắc phục hậu quả./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn