Đhị Hà Nội, p’căn Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban p’too pa choom đhanuôr Trung ương tr’lum lâng apêê đại biểu Quốc hội năc chức sắc tôn giáo

Coh bh’rớ tr’lum, p’căn Trương Thị Mai, Trưởng ban p’too pa choom đhanuôr Trung ương xay moon ghit, Đảng, Nhà nước hêê ta luôn xay bhrợ crêê liêm chính sách đoàn kêt pazêng acoon manuyh, đoàn kết tôn giáo, ta luôn chăp lâng nhâm mâng quyền tự do ooy tín ngưỡng, tôn giáo âng đhanuôr. Tơợ lâh bơr c’moo xay bhrợ cơnh Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ơy nhâm mâng rau mr’cơnh ooy xa nay pháp luật coh pazêng rau xa nay bh’rớ, bhrợ t’vaih rau mr’cơnh ooy cr’noọ xa nay, c’năl âng apêê cán bộ, công chức zập cấp ooy rau chr’năp âng bh’rớ tôn giáo. Ting n’năc, Luật công ơy xay moon ghit trách nhiệm, thẩm quyền, rau liêm choom coh bh’rớ xay bhrợ xa nay bh’rớ crêê tươc ooy tín ngưỡng, tôn giáo âng zập cấp chính quyền. P’căn Trương Thị Mai ta đang moon, apêê đại biểu Quốc hội năc đợ chức sắc, chức việc pazêng tôn giáo t’bhlâng prá xay, chr’va coh pazêng zập ngai đoọng apêê ting tôn giáo mr’cơnh cr’noọ xa nay đươi xơợng xa nay pháp luật, xay bhrợ liêm choom pazêng chính sách âng Đảng, Nhà nước./.

 

Bà Trương Thị Mai gặp mặt các đại biểu Quốc hội là chức sắc các tôn giáo

Tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội là chức sắc các tôn giáo.

Tại buổi gặp mặt, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Qua gần hai năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã bảo đảm sự đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực khác, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp về vị trí, vai trò của công tác tôn giáo. Đồng thời, Luật cũng xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời hiệu giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của các cấp chính quyền. Bà Trương Thị Mai đề nghị, các đại biểu Quốc hội là chức sắc, chức việc các tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa trong cộng đồng để tín đồ các tôn giáo đồng long thực thi pháp luật, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn