Xang 3 t’ngay bhrợ bhiêc, ha bu t’ngay ( 22/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng g’luh XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 âi bhrợ xang. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ t’mêê cơnh lâng 51 Ủy viên âi pa căh măt k’đhơợng bhrợ bh’rợ t’mêê. T’cooh Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao pâh lâng hơnh deh Đại hội bhrợ têng liêm choom.

  Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng g’luh XXII âi mr’cơnh xay moon ha lỵ lêy đoọng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm lâng chroi đoọng bâc boop p’rá ha dự thảo, bh’rợ xa nay pa bhrợ âng Nghị quyết Đại hội. Đại hội pa căh râu mr’cơnh dal cơnh lâng cr’noọ “ Bhrợ pa dưr tổ chức đảng lâng hệ thống chính trị nhâm mâng; pa dưr c’rơ đoàn kết lâng apêê pr’đơợ pa dưr; k’đhơợng nhâm yêm têêm vel đong; t’bhlâng bhrợ pa dưr thành phố Đà Nẵng dưr vaih trung tâm tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt ga măc k’rơ, năc đô thị liêm pr’hay, hiện đại, bhriêl g’lăng lâng la lua choom ma mông.”

  Pa prá pr’lưch, t’cooh Nguyễn Văn Quảng, Bí thư t’mêê âng Thành ủy Đà Nẵng moon ghít, Đại hội âi bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII pa zêng 51 cha năc, coh đêêc đợ pân đil năc bơơn 21,56%, cán bộ đha đhâm c’mâr bơơn 11.76%, dal lâh t’ping lâng cr’noọ Chỉ thị 35 âng Bộ Chính trị. Đoọng xơợng bhrợ liêm choom cr’noọ xa nay Đại hội âi k’đươi moon, cơnh xang Đại hội n’nâu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII vêy hân đơơh bhrợ xang Nghị quyết, bh’rợ pa bhrợ lâng bhrợ pa dưr kế hoạch, đề án ga măc, đơơh hân đơơng âng Nghị quyết lươt tươc pr’ăt tr’mông. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng moon ghit, coh cr’chăl xơợng bhrợ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII choom pa dưr dal  râu đoàn kết, bhriêl g’lăng, dân chủ, ta mêêng xơợng boop p’rá chroi đoọng âng cán bộ, đảng viên lâng đha nuôr thành phố, đơc râu liêm crêê âng đha nuôr lâng thành phố l’lăm bhlâng./.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

  Sau 3 ngày làm việc, chiều ngày (22/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới với 51 Ủy viên đã ra mắt nhận nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dự và chúc mừng Đại hội thành công.

  Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo, chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: “Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

  Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Quảng, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XXII gồm 51 người, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ đạt 21,56%, cán bộ trẻ đạt 11,76%, cao hơn so với yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu Đại hội đã đề ra, ngay sau Đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XXII sẽ khẩn trương hoàn thành Nghị quyết, Chương trình hành động và xây dựng kế hoạch, đề án lớn, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XXII cần phát huy cao độ sự đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn