Đọong vêy k’tiếc đhanuôr acoon coh bhrợ têng cha đhị vel đọng, tỉnh Bình Định xoọc pa zay pa đớp đoọng k’tiếc crâng đoọng ha pêê pr’loọng đong đhanuôr acoon coh đha rựt bhrợ têng. Ơy vêy lâh 100 hecta k’tiếc crâng pa đớp đoọng ha pêê pr’loọng đong. Đhơ cơnh đếêc, đhr’năng pa đớp crâng lâng đoọng bha ar quyền đươi dua k’tiếc crâng đhị apêê vel đong dzợ k’zih. Dưr vaih đhr’năng nâu nắc tu k’tiếc crâng lalâh bhưah, kiêng đoọng ha đhanuôr nắc lêy bhrợ quy hoạch lâng vặ apêê đơn vị đăng lêy, clặ t’nil. Đọong choom bhrợ bh’rợ nâu, lêy vêy đợ zên bạc bấc, coh đếêc vel đong nắc chr’hoong đha rựt  tu cơnh đếêc bhiệc đoọng bha ar xay moon đươi dua k’tiếc đoọng ha đhanuôr dzợ ta bhrợ têng k’zih bhlầng./.

 

Bình Định: Chậm cấp sổ đỏ đất rừng cho các hộ DTTS nghèo
    Để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tỉnh Bình Định đang tích cực giao đất giao rừng cho hộ đồng bào DTTS nghèo. Đã có hơn 100 nghìn ha đất rừng được giao cho các hộ. Tuy nhiên, tiến độ giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương còn chậm, đạt thấp. Nguyên nhân do đất rừng quá rộng, muốn cấp cho người dân phải lập quy hoạch và thuê các đơn vị đo đạc, cắm mốc. Để làm được việc này, cần nguồn kinh phí lớn trong khi địa phương là huyện nghèo nên việc cấp giấy chứng nhận cho người dân vẫn dậm chân tại chỗ./.

                                                                                                                                                         (Báo Dân tộc và phát triển)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn