Đhị Hà Nội, Bộ Công an lâng Hội đồng Acoon coh âng Quốc hội khóa 14 âi bhrợ bhiệc bhan ký quy chế pa zum bhrợ đh’rưah bhlưa bơr cơ quan. Pâh bhiệc bhan ký gr’hoot vêy p’căn Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đh’rưah lâng bh’cộ apêê ban, bộ, ngành Trung ương.

Đhị bhiêc bhan, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng moon ghit: Bhiệc bhan ký quy chế pa zum bhrợ 2 cơ quan năc bh’rợ tr’nêng liêm crêê xơợng bhrợ Nghị quyết âng Quốc hội ơơi đoọng Đề án k’rong pa zêng pa dưr tr’mông tr’meh zr’lụ đha nuôr acoon coh lâng da ding ca coong cr’chăl 2021-2030 lâng xơợng bhrợ Nghị quyết âng Ủy ban Thường vụ Quốc hội lâng T’bhlâng xơợng bhrợ, ha dưr dal bh’nơơn bhrợ têng chính sách, pháp luật n’đăh bh’rợ xa nay cr’noọ cr’niêng k’tiêc k’ruung pa xiêr đha rưt nhâm mâng coh vel đong zr’lụ đha nuôr acoon coh lâng da ding ca coong. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội k’đươi bơr cơ quan choom vêy bh’rợ xa nay pa zum  ch’mêệt lêy đoọng t’bhlâng ha dưr dal bh’nơơn bh’rợ xơợng bhrợ chính sách, xơợng bhrợ liêm bh’rợ xa nay cr’noọ cr’niêng k’tiêc k’ruung p’têêt lâng bh’rợ k’đhơợng nhâm yêm têêm zr’lụ da ding ca coong, acoon coh, zr’lụ c’noong k’tiêc, chroi đoọng bhrợ pa dưr lâng zư lêy yêm têêm cnoong k’tiêc k’tiêc k’ruung./.

 

Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ký quy chế phối hợp

Tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIV đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Dự Lễ ký kết có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi lễ,  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan là việc làm thiết thực thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai cơ quan cần có chương trình phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện Đề án tổng thể mà Quốc hội vừa phê duyệt để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia gắn với việc bảo đảm an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng biên giới, góp phần xây dựng và bảo vệ an toàn biên giới quốc gia./.

                                                                                                                                     (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn