Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc âi k’đươi apêê vel đong vêy c’lâng bh’rợ bhrợ têng g’luh thi Tốt nghiệp THPT k’đhơợng nhâm râu yêm têêm ha học sinh lâng chất lượng.

Đhị hội nghị trực tuyến âng Chính phủ lâng apêê vel đong âng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc k’đhơợng bhrợ ha bu nua (2/8), Bộ trưởng Bộ Giáodục lâng Đào tạo Phùng Xuân Nhạ âi k’đươi moon c’lâng bh’rợ bhrợ têng g’luh thi tốt nghiệp THPT k’noọ tươc năc bhrợ bơr g’luh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đoọng năl, tươc đâu, bh’rợ ra văng ha g’luh thi âi ă xang. N’đhơ cơnh đêêc, đhị đhr’năng dử rvaih k’đhap âng pr’luh, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đoọng năl, Bộ vêy c’lâng bh’rợ năc brhợ bhrợ têng g’luh thi yêm têêm n’đhang k’đhơợng nhâm chất lượng. Bơr vel đong năc Đà Nẵng lâng Quảng Nam vêy k’đươi moon coh pr’đơợ pr’luh cr’ay cơnh xooc đâu, pa đhêy thi đoọng bhrợ thi z’lưa lâh, đhr’năng pr’luh dzợ đanh năc vêy choom đoọng ch’mêêt lêy tih tốt nghiệp.

Xang bêl ch’mêêt lêy pa ghit apêê c’lâng bh’rợ, BBộ xay moon c’lâng xa nay năc bhrợ têng g’luh thi tốt nghiệp THPT bhrợ bơr g’luh. G’luh 1: apêê tỉnh, thành doó ăt coh đhrnăng dal năc xơợng bhrợ thi tinh cơnh xa nay âi xay moon l’lăm. Bơr 2: apêê vel đong đhr’năng dal, cơnh Đà Nẵng, Quảng Nam năc bhrợ têng thi t’tun. Apêê a dhdi veey đhr’năng crêê boọ Covid-19 ( ăt đhị F1, F2), căh âi choom thi g’luh 1 năc thi dh’rưah g’luh lâng apêê tỉnh vêy đhr’năng dal./.

Bộ GD-ĐT đề xuất tổ chức hai đợt thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các địa phương có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn cho học sinh và chất lượng.

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chù trì tổ chức chiều qua (2/8), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã đề xuất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới thành hai đợt.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị kỳ thi đã sẵn sàng.Tuy nhiên, trước diễn biến dịch phức tạp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ có phương châm là tổ chức kỳ thi an toàn nhưng đảm bảo chất lượng. Hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Nam có đề nghị trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, dừng thi để tổ chức thi muộn hơn, trường hợp dịch kéo dài thì có thể xin đặc cách xét tốt nghiệp.

Sau khi đã cân nhắc các phương án, Bộ đưa ra quan điểm là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm hai đợt. Đợt 1: những tỉnh, thành không nằm trong diện nguy cơ cao thì thực hiện thi theo kế hoạch. Đợt hai: những địa phương nguy cơ cao, như Đà Nẵng, Quảng Nam thì tổ chức thi khi sau. Những em học có nguy cơ nhiễm Covid-19 (thuộc diện F1, F2) chưa thể thi đợt 1 thì thi cùng đợt với các tỉnh có nguy cơ cao. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn