Bộ Y tế t’mêê vêy bha ar hân nhôl k’đươi 5 bệnh viện tuyến m’piing k’đươi chuyên gia zooi đoọng ha Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế đoọng bhrợ ha bh’rợ zư pa dưah apêê ngai ca ay Covid-19 ngân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn k’đhơợng xay Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh n’đăh bh’rợ zooi pa choom đoọng lâng trực tiếp tươc zư pa dưah ma nưih ca ay Covid-19 đhị Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Đhị đhr’năng dưr vaih pr’luh Covid-19 đhị Đà Nẵng lâng muy bơr tỉnh miền Trung, Ban k’đhơợng xay k’tiêc k’ruung zêl lâng cha groong Covid-19, Bộ Y tế âi k’đhơợng xay Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam năc đhị đương đơp, zư pa dưah ma nưih ca ay Covid-19 ha tỉnh Quảng Nam lâng muy bơr tỉnh đăn đêêc. Đoọng t’bhlâng pa dưr z’hai ha bệnh viện n’nâu, k’đhơợng nhâm râu k’rong đơp k’đhơợng lêy, zư pa dưah ma nưih ca ay Covid-19 ting cơnh k’đhơợng xay âng Ban k’đhơợng xay k’tiêc k’ruung, Bộ Y tế k’đươi Giám đốc 3 bệnh viện coh piing k’đươi apêê chuyên gia zooi pa choom đoọng lâng ting pâh zư pa dưah ma nưih ca ay đhị Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Xooc tỉnh Quảng Nam vêy 3 bệnh viện xooc zư pa dưah ma nưih Covid-19, năc đoo: Bệnh viện Đa khoa zr’lụ tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa zr’lụ da ding ca coong n’đăh Bắc tỉnh Quảng Nam.

T’ngay 3/8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục K’đhơợng lêy khám, zư pa dưah cr’ay, Bộ Y tế âi ký ta luôn 2 bha ar k’đươi đơớh apêê bệnh viện tuyến m’ping ha Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ting n’năc, đoọng zooi đoọng zư pa dưah apêê ngai Covid-19 dưr vaih ngân đhị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2, Tiểu ban zư pa dưah, Ban K’đhơợng xay k’tiêc k’ruung zêl lâng cha groong Pr’luh covid-19, Cục k’đhơợng lêy khám, zư pa dưah cr’ay k’đươi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hân đơơh k’đươi muy c’bhuh bhriêl g’lăng x’răng z’hai zêl Covid-19. Cơnh lâng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Cục k’đhơợng lêy Khám pa dưah cr’ay k’đươi apêê chuyên gia n’đăh pa chô c’rơ tươc zoio đọong Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2./.

Bộ Y tế chi viện chuyên gia điều trị, xét nghiệm cho Huế, Quảng Nam

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn đề nghị 5 bệnh viện tuyến trên cử chuyên gia hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế để phục vụ công tác điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ đào tạo và trực tiếp tham gia điều trị người bệnh COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam là cơ sở tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 cho tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh lân cận. Để tăng cường năng lực cho bệnh viện này, bảo đảm thu dung, quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo chỉ đạo trên của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế đề nghị giám đốc 3 bệnh viện trên cử các chuyên gia hỗ trợ đào tạo và trực tiếp tham gia điều trị người bệnh tại cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Hiện tại tỉnh Quảng Nam có 3 bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19, đó là: Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa Khu vực Miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Ngày 3/8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã ký liên tiếp 2 công văn điều động khẩn các bệnh viện tuyến trên chi viện cho Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Theo đó, để hỗ trợ điều trị các ca COVID-19 diễn biến nặng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khẩn trương cử một đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch COVID-19. Với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị cử các chuyên gia về hồi sức tích cực đến hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn