Bộ Y tế t’mêê xră pa gluh pa choom đoọng t’mêê ooy zư pa dưah cr’ay bạch hầu. Ting n’năc, zâp ngai k’pân crêê cr’ay năc choom moot viện đoọng ăt la lay pa tươc bêl vêy bh’nơơn ch’mêêt lêy vi khuẩn 2 chu ta moon doó vêy. Pr’dhang a ham bơơn pay cr’chăl 24 giờ lâng căh lâh 24 giờ xang bêl zư pa dưah kháng sinh. Ha dang căh vêy pr’đơợ bhrợ ch’mêêt lêy năc choom đoọng ăt la lay xang 14 t’ngay zư pa dưah khánh sinh.

  Ma nưih k’pân vêy đhr’năng crêê ca ay bạch hầu vêy c’leh u bhooc coh cr’loọng bhr’loọng; cơnh lâng dịch tễ năc ma nưih ca ay vêy lươt lâng tươc tơợ zr’lụ xooc vêy pr’luh bạch hầu căh cậ zr’lụ ting vêy pr’luh bạch hầu coh 5 cmoo đăn đâu; choom ch’mêêt vi khuẩn bạch hầu.

  N’đăh k’đhơợng xa nay zư pa dưah, bơơn năl đơơh, đoọng ăt la lay bêl bơơn lêy ma nưih ca ay, tiêm đơơh huyết thanh zêl độc tố bạch hầu ( SAD) bêl k’pân crêê ca ay căh cậ đoọng ddươi dua khánh sinh đoọng cha groong apêê c’leh ngân. Ma nưih ca ay choom ch’mêêt lêy, bơơn lêy đơơh lâng xay bhrợ loon đơơh đợ râu c’leh ngân choom dưr vaih./.

Hướng dẫn mới của Bộ Y tế:

Những người nghi mắc bạch hầu đều phải được cách ly tại bệnh viện

    Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu. Theo đó, tất cả những người nghi mắc bệnh phải được vào viện để cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn 2 lần âm tính. Mỗi mẫu bệnh phẩm được lấy cách nhau 24 giờ và không quá 24 giờ sau khi điều trị kháng sinh.Nếu không có điều kiện làm xét nghiệm thì phải cách ly bệnh nhân sau 14 ngày điều trị kháng sinh.

  Ca bệnh nghi ngờ có bệnh cảnh lâm sàng của bệnh bạch hầu, có giả mạc vùng hầu họng ở vùng tổn thương; với yếu tố dịch tễ là người bệnh có đi và đến từ vùng đang có dịch bạch hầu hoặc ở vùng từng có dịch bạch hầu trong 5 năm gần đây; cần xét nghiệm tìm vi khuẩn bạch hầu dương tính.

  Về nguyên tắc điều trị, phát hiện sớm, cách ly khi phát hiện ca bệnh, tiêm ngay huyết thanh kháng độc tố bạch hầu (SAD) khi ngờ mắc bệnh hoặc cho sử dụng kháng sinh ngay để ngăn chặn các biến chứng. Bệnh nhân cần được theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những biến chứng có thể xảy ra./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn