Tơợ 26 trạm y tế chr’val bha lâng ting cơnh xa nay y học pr’loọng đong xoọc đâu, coh ha y ngành y tế năc bhrợ t’bhưah bh’rớ n’nâu, chr’năp bhlâng năc coh 10 c’moo ha y năc dưr vaih đợ c’bhuh y tế vel bhươl prang bha lang k’tiêc. Nâu đoo năc xa nay bơơn xay moon đhị  g’luh ch’mêệt lêy trạm y tế chr’val âng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đhị chr’hoong Đan Phượng, thành phố Hà Nội t’mêê đâu.

Trạm y tế chr’val Tân Hội, chr’hoong Đan Phượng, Hà Nội năc 1 coh 4 trạm y tế chr’val tr’nơơp ting pr’đhang y học pr’loọng đong tr’nơơp âng thành phố Hà Nội. Zâp t’ngay trạm đương đơp tơợ 20-30 ma nưih ca ay tươc khám lâng zư pa dưah apêê cr’ay mãn tính cơnh dal huyết áp, đái đường đh’rưah lâng k’đhơợng lêy k’ha riêng ma nưih ca ay 2 râu cr’ay n’nâu đhị chr’val. Tơợ bêl bơơn chơơih pay pr’đhang trạm y tế tr’nơơp tươc nâu câi trạm âi vêy 11 cha năc pa bhrợ cơnh lâng 1 bác sỹ đhị đêêc. Lâh đhị đêêc, bh’rợ k’rong bhrợ n’đăh pr’đươi pr’dua y tế chr’năp, apêê cán bộ đhị trạm y tế công bơơn ha dưr dal z’hai bh’rợ đươi vêy apêê bệnh viện tuyến trung ương xiêr zooi đoọng lâng pa choom đoọng z’hai bh’rợ.

Đhị g’luh ch’mêệt lêy, bh’cộ apêê tỉnh pa căh măt ha 3 miền vêy pr’đhang trạm y tế chr’val ting pr’đhang pr’loọng xay moon, ngành y tế choom ha dưr dal chất lượng c’bhuh ma nưih pa bhrợ đoọng bhrợ crêê cơnh cr’noọ chuyên môn vêy choom khám lâng zư pa dưah cr’ay mãn tính; xay moon cơ chế bảo hiểm y tế tuyến chr’val./.

 

Bộ Y tế: Nhân rộng mô hình 26 trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Từ 26 trạm y tế xã điểm theo nguyên lý y học gia đình hiện nay, tới đây ngành y tế sẽ nhân rộng mô hình này, đặc biệt, trong 10 năm tới sẽ hình thành mạng lưới y tế cơ sở phủ khắp toàn quốc. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc kiểm tra trạm y tế xã của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội mới đây.

Trạm y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội là 1 trong 4 trạm y tế xã điểm theo mô hình y học gia đình đầu tiên của thành phố  Hà Nội. Mỗi ngày trạm tiếp nhận từ 20 – 30 bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường đồng thời quản lý hàng trăm bệnh nhân mắc 2 bệnh này tại xã. Từ khi được chọn là mô hình trạm y tế điểm đến nay trạm đã có 11 nhân viên với 1 bác sỹ cố định. Bên cạnh việc đầu tư về trang thiết bị y tế cơ bản, các cán bộ tại trạm y tế cũng được nâng cao tay nghề nhờ các bệnh viện tuyến trung ương xuống hỗ trợ và chuyển giao chuyên môn kỹ thuật. 

Tại cuộc kiểm tra, lãnh đạo các tỉnh đại diện cho 3 miền có mô hình trạm y tế xã theo mô hình học gia đình kiến nghị, ngành y tế cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu chuyên môn có thể khám và điều trị các bệnh mãn tính; đề xuất cơ chế bảo hiểm y tế tuyến xã./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn