Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc t’mêê vêy quyết định apêê chr’val, vel bhươl coh zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong bơơn đớp đươi lâng apêê chính sách têêm ngăn pr’ặt tr’mông âng đhanuôr ơy pa căh.

  Ting đếêc, Thủ tướng Chính phủ pa đớp đoọng ha UBND apêê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đơơh lêy cha mệêt, năl ghit t’nooi apêê vel pa bhlầng k’đhap zr’năh, chr’val zr’lụ III, zr’lụ II, zr’lụ I âng zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong cr’chăl c’moo 2021-2025 ting cơnh quy định đhị Quyết định 33 âng Thủ tướng Chính phủ đăh Tiêu chí ra pặ zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong ting c’rơ c’năl ha dưr cr’chăl c’moo 2021-2025, bhrợ têng xang bha ar pa gơi chô ooy Ủy ban Dân tộc la lăm t’ngay 20-1-2021./.

Các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

  Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, xác định danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Dân tộc trước ngày 20-1-2021./.

                                                                                                                   (Báo Biên Phòng)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn