Ting cơnh bh’nơơn lêy cha mêết pa liêm pa crêê quy hoạch 3 râu crâng chr’hoong Phù Yên, tỉnh Sơn La xoọc đâu vêy k’noọ 72 r’bhâu hécta, ooy đâu k’tiếc lâm nghiệp vêy crâng nắc lấh 56 r’bhâu hécta. C’moo n’nắc ahay quỹ lêy đoọng zên dưm zư lêy crâng nắc ơy chroót đoọng k’noọ 18 tỷ đồng đoọng ha 23/26 chr’val lâng 1871 c’la crâng. Hân đhơ ơy vêy kr’bhâu pr’loọng đha nuôr vêy pa xoọng zên nâu, hân đhơ cơnh đêếc, ting cơnh đhanuôr, đợ mơ zên chroót đoọng cắh lấh bấc lâng c’ro g’lêếh ơy pa glúh bhrợ đoọng zư lêy crâng. T’coóh Đinh Văn Hiển, đhanuôr cóh vel Chiếu, chr’val Mường Thải, chr’hoong Phù Yên, tỉnh Sơn La k’đươi moon: Đợ mơ manứih cóh vel nắc bấc bhlâng đoọng zư lêy crâng, hân đhơ cơnh đêếc, đợ mơ zên chroót đoọng dzợ m’bứi. Acu cung p’cắh mặt đoọng ha đhanuôr k’đươi moon k’noọ tước đâu lêy pa dưr đoọng ha đhanuôr liêm choom mơ mức zư lêy./.

 Cần nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La hiện có gần 72 nghìn ha, trong đó đất lâm nghiệp có rừng là hơn 56 nghìn ha. Năm ngoái quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng đã chi trả gần 18 tỷ đồng cho 23/26 xã với 1871 chủ rừng. Mặc dù đã có hàng nghìn hộ dân có thêm nguồn kinh phí này, tuy nhiên theo bà con, mức chi trả như vậy là thấp so với công sức đã bỏ ra để bảo vệ, chăm sóc rừng. Ông Đinh Văn Hiển, người dân ở bản Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn kiến nghị: Số hộ số khẩu ở trong thôn bản là rất đông hộ để bảo vệ rừng, nhưng mức chi trả hiện còn thấp. Tôi cũng thay mặt cho bà con đề nghị tới đây cần nâng cho bà con lên cho thỏa đáng cái mức bảo vệ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn