Ha bu t’ngay 22/9, pa prá đhị pr’họp ra văng bhrợ têng bh’rợ truyền hình, phát thanh trực tiếp ‘Prang k’tiếc k’ruung pa zưm têy bhrợ têng tu đhanuôr đha rựt” c’moo 2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn xay moon ghit: Mặt trận apêê cấp nắc k’rong xay moon đoọng k’rong ting moọt  bhrợ âng cấp uỷ, chính quyền đh’rưah lâng apêê tổ chức thành viên t’pâh apêê ting zooi zup đha nuôr đha rựt.

Bh’rợ “Prang k’tiếc k’ruung pa zưm têy tu đhanuôr đha rựt” nắc muy coh pazêng bh’rợ lalua ta nih bhlầng t’hước tước 90 c’moo t’ngay Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tu cơnh đếêc, t’cooh Trần Thanh Mẫn k’đươi moon: Cơnh lâng đhr’năng doanh nghiệp lâng đhanuôr zâng trực tiếp lâng pr’luh Covid-19, Mặt trận apêê cấp nắc t’bhlầng xay moon đoọng k’rong rau ting pâh âng cấp uỷ, chính quyền apêê cấp đh’rưah lâng apêê tổ chức thành viên t’pâh apêê c’rơ zập đăh zup zooi đha nuôr đha rựt, đhanuôr zr’năh k’đhap zr’lụ k’noong k’tiếc, apêê tỉnh crêê bil bal ngân tu boo đhí tuh bhlong coh c’moo 2019-2020. Tợơ đếêc, t’pâh, hơnh deh apêê pr’loọng đha rựt, đhanuôr đha rựt z’lâh đha rựt đanh mâng.

Bh’rợ “Prang k’tiếc k’ruung pa zưm têy tu đha nuôr đha rựt” c’moo 2020 nắc bơơn phát thanh-truyền hình trực tiếp coh sóng Đài P’rá Việt Nam lâng Đài Truyền hình Việt Nam bêl 8 giờ ha dưm t’ngay 17/10/2020./.

Chuẩn bị cho chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020

Chiều 22/9, phát biểu tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Mặt trận các cấp cần tập trung cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền để huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các tổ chức thành viên vận động các nguồn lực ủng hộ người nghèo.

Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính vì vậy, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị: Trước bối cảnh doanh nghiệp và nhân dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền để huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các tổ chức thành viên vận động các nguồn lực ủng hộ người nghèo. Mọi nguồn lực huy động được từ chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, cộng đồng nghèo vùng biên giới, các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2019-2020. Từ đó động viên, biểu dương các hộ nghèo, cộng đồng nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 sẽ được phát thanh-truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h00 ngày 17 tháng 10 năm 2020./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn