BTV KIM THU

 

     BTV Kim Thu đh’rứah lâng a zi PTV A viết Sĩ lâng A lăng Lợi bhui har bhlâng bêl bơơn tr’lum cớ đha nuôr lâng pr’zớc cóh t’rúih phát thanh p’rá Cơ Tu t’ngay tr’nơợp tuần âng Đài P’rá Việt Nam. Nâu câi đha nuôr lâng pr’zớc đương ch’mêệt xơợng đợ cr’liêng xa nay bha lâng cóh t’rúih t’ngay đâu:

        #Đhr’năng bơơn pay k’díc k’điêl cắh âi zấp c’moo lâng tr’pay crêê đhi noo c’bhúh xoọng cóh đha nuôr acoon cóh da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Huế công dzợ dưr váih bấc.

      #70 c’moo âi z’lấh, tinh thần âng T’ngay prang k’tiếc zêl prúh a rập a bhuy công dzợ ặt chr’va tân đôr cóh da dul âng đha nuôr Nam Bộ.

      #Bh’rợ bhrợ têng lâng xơợng đươi pháp luật chroi đoọng k’rong bhrợ liêm zấp pr’đơợ, t’đang t’pấh k’rong bhrợ, pa dưr kinh tế xã hội. cr’liêng n’nâu vêy bơơn xay trúih cóh c’nặt t’rúih Quốc hội lâng đha nuôr t’ngay đâu.

     #C’nặt t’rúih bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê vêy bha ar xrắ xay trúih râu t’bhlâng âng chính quyền lâng đha nuôr tỉnh Sơn La đoọng k’rong zấp pr’đơợ xơợng bhrợ bh’rợ xa nay vel bhươl t’mêê.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn