BTV BHRIU LEE

               T’rúih t’ngay đâu, thứ 4 t’ngay 21/12, vêy đợ cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp cơnh đâu:

            # Râu t’bhlâng âng giáo viên lâng học sinh Trưởng Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Trà Don, chr’hoong da ding ca coong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cóh bh’rợ bhrợ pa dưr trường bơơn cr’noọ xa nay k’tiếc k’ruung.

              # Đha nuôr chóh cà phê cóh Tây Nguyên lum zr’nắh k’đháp tu tr’xăl plêêng k’tiếc.

            # C’nặt t’rúih “ Ma nứih pa dứah đh’réh cr’ay âng bhươl cr’noon” xay trúih ng’cơnh choom năl lâng cha groong cr’ay đoọng ha p’niên cóh hân noo boo

            # C’nặt t’rúih “ Lướt la lêy cóh sóng phát thanh tuần n’nâu vêy đơơng âng đha nuôr lâng pr’zớc tước lum lêy Cầu Ngói Thanh Toàn, t’bơơn năl râu văn hóa liêm pr’hay lâng bơơn năl pr’đhang du lịch vel bhươl cóh vel Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn