BTV KIM CƯƠNG

Alăng Lợi nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc!

Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr! Đhị đhr’năng dưr váih k’rơ bấc âng pr’lúh Covid-19, đhanuôr nắc lêy zư pa liêm c’rơ tr’mung, oó lấh ặt k’rong pazưm bấc manứih cắh cậ glúh ooy c’lâng bêl doọ râu bhiệc chr’nắp bhlâng. Lấh mơ, ha dang glúh cóh ngoai nắc gloọp g’loọp móh lâng xịt khuẩn têêm ngăn đoọng zư lêy ha đay lâng bhúh xoọng cóh đông.

Muy râu choom p’ghit cớ năc đhị bâc râu xa nay căh crêê ooy pr’luh cr’ay Covid-19, a hêê căh choom k’rang k’pân, pa bhlâng năc apêê pr’zơc p’niên căh choom tr’pac, pa căh đợ xa nay căh crêê ooy pr’luh cr’ay Covia-19. Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc vêy t’ngay x’ría tuần bhui har lâng têêm ngăn!

Nâu câi, đha nuôr lâng pr’zơc đương xơợng cr’liêng xa nay coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, Chủ nhật t’ngay 9/8:

 Tr’nơơp t’ruih năc đợ xa nay tin Văn hóa xã hội chr’năp coh tuần.

Pr’luh cr’ay Covid-19 dưr  vaih k’đhap âi bhrợ cr’đơơng tươc apêê  bh’rợ bóng đá, lâng bâc môn thể thao n’lơơng coh k’tiêc k’ruung hêê. Cơnh đêêc bh’rợ n’nâu dưr vaih ng’cơnh? C’năt t’ruih “ Xa nay tin thê thao” tuần n’nâu vêy xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc năl.

C’năt pr’hat xa nul Chủ nhật, xay truih đợ pr’hat Quan họ pr’hay bơơn bâc ngai kiêng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn