Xang xa nay tin, cơnh bêl lơơng năc đoo c’năt t’ruih “ xa nay tin thể thao” xay truih đợ xa nay thể thao choom p’ghit bhlâng.

Đha lum hơnh deh 90 c’moo T’ngay bhrợ t’vaih Hội Liên hiệp pân đil Việt Nam 20/10, c’năt pr’hat xa nul Chủ nhật vêy pr’đơc “ Pr’hat hơnh deh pân đil Việt Nam”.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn