C’năt “ Pr’hat xa nul Chủ nhật” t’ngay đâu, azi xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc đợ pr’hat cách mạng pr’hay cơnh lâng pr’đơc “ Bài ca không quên- pr’hat căh choom ha vil”.

BTV KIM CƯƠNG

Alăng Lợi nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc ! Bhui har bhlâng bơơn tr’lum cớ đha nuôr lâng pr’zơc đhị t’ruih pa xul Chủ Nhật, t’ngay 26/7 âng Đài P’rá Việt Nam! Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc vêy t’ngay đhêy x’ría tuần bhui har, têêm ngăn lâng pr’loọng đong!

Nâu câi năc đợ cr’liêng bha lâng coh t’ruih t’ngay đâu:

Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr!

Apêê t’ngây n’nâu, apeê vel đong coh prang k’tiêc bhrợ têng bâc bh’rợ tr’nêng chr’năp, liêm crêê hay k’noọ 73 c’moo T’ngay Thương binh Liệt sĩ ( 27/7), chăp hay apêê Anh hùng liệt sĩ âi lâh chêêt bil tu bh’rợ gung dưr trông dâc k’tiêc k’ruung. C’năt “ Pr’hat xa nul Chủ nhật” t’ngay đâu,  azi xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc đợ pr’hat cách mạng pr’hay cơnh lâng pr’đơc “ Bài ca không quên- pr’hat căh choom ha vil”.

 Coh c’xêê 7 n’nâu, t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, Đài P’rá Việt Nam âi bơơn đơp bâc râu xay moon công cơnh râu k’đươi moon âng apêê xơợng  t’ruih. C’năt t’ruih p’rá âng apêê xơợng t’ruih t’ngay đâu a zi vêy t’ơơi moon đợ râu boop p’rá lâng pa xul đợ pr’hat âng apêê xơợng t’ruih kiêng.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn