Hơnh déh 37 c’moo T’ngay Nhà giáo Việt Nam, coh t’ruih t’ngay đâu a zi nhăn đơc đoọng bâc cr’chăl âng t’ruih đoọng xay moon chăp hơnh apêê lang giáo viên.

Z’lâh căh năl mơ zr’năh k’đhap, apêê thầy cô coh da ding ca coong c’noong k’tiêc Quảng Nam công dzợ zâp t’ngay đơơng âng cr’liêng chữ đâc ooy da ding ca coong ha p’niên coh đâu.

C’năt t’ruih “ Ma nưih pa dưah đh’reh cr’ay coh bhươl cr’noon” tuần n’nâu xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc ma nưih pa dưah cr’ay Hồ Sơn, ma nưih vêy c’rơ g’lêêh zư đơc tơơm z’nươu chr’năp coh zr’lụ da ding ca coong Xi Núc, chr’hoong da ding ca coong Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tơơp bhrợ cha tơợ bh’nơơn liêm sạch năc cơnh chơơih pay âng bâc pr’zơc p’niên coh tỉnh Lạng Sơn. A zi vêy xay truih tươc apêê pr’zơc cr’liêng n’nâu coh c’năt t’ruih “ Đh’rưah pr’zơc tơơp bhrợ cha” coh x’ría âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn