Đhr’năng học sinh lơi học xoọc ting c’lâng bấc k’rơ đhị apêê chr’hoong da ding ca coong âng tỉnh Quảng Nam. Bh’rợ học sinh lơi học nắc căh muy rau k’rang âng t’ngay đâu nắc dzợ rau ha lệêng coh ha y chroo

BTV MINH HOA

  Sĩ lâng Vơnich Oang bhui har bhlầng bơơn hơnh deh đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ngay đâu, thứ 7, t’ngày 14/12/2019, t’ruih vêy apêê xa nay bha lầng cơnh đâu.

        # Đhr’năng học sinh lơi  học xoọc ting c’lâng bấc k’rơ đhị apêê chr’hoong da ding ca coong âng tỉnh Quảng Nam. Bh’rợ học sinh lơi học nắc căh muy rau k’rang âng t’ngay đâu nắc dzợ rau ha lệêng coh ha y chroo

        # Ma nuyh Ê Đê vêy bấc tr’cọo x’nưl bơơn bhrợ têng lâng cram cr’đe, coh đếêc vêy kèn Đing năm. Tr’cọo x’nưl nâu pa tệêt lâng bh’lô bh’la ooy loom luônh liêm ta nih âng 6 cha nắc ca coon rêê aconh căn căh dzợ ma mông. A hêê nắc đh’rưah chếêc năl chr’năp liêm âng tr’cọo x’nưl nâu coh c’nặt t’ruih “Văn hoá đhi noo hêê acoon coh” t’ngay đâu

        # C’nặt t’ruih “Tr’truih đoọng ha đhi xợơng” đhị x’rịa âng t’ruih, a moó A lăng Lợi nắc xay moon đoọng ha pêê a đhi xợơng 2 cha nắc choom bha luôh đác đhị SEAGAME 30, pazêng vận động viên dzợ p’niên t’mêê đơơng chô bh’nơơn đoọng ha k’tiếc k’ruung.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn