“Zư đớc, pa dưr văn hóa, pay văn hóa đoọng zư crâng, crâng đoọng bhrợ du lịch”. Nắc đoo c’lâng âng chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam xoọc bhrợ têng, đoọng đơơng đoọng du lịch dưr váih bh’rợ bha lâng âng vel đong n’nâu.

BTV MINH HOA

Hơnh déh  dha nuôr lâng pr’zớc tước lâng t’rúih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. A cu nắc A lăng Lợi; ha dợ a cu nắc A viết Sĩ BTV Phòng P’rá Acoon coh.

# “Zư đớc, pa dưr văn hóa, pay văn hóa đoọng zư crâng,  crâng đoọng bhrợ du lịch”. Nắc đoo c’lâng âng chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam xoọc bhrợ têng, đoọng đơơng đoọng du lịch dưr váih bh’rợ bha lâng âng vel đong n’nâu.

# Năl ghít lâng p’niên k’tứi cóh zr’lụ da ding ca coong zấp t’ngay ja jâng tước trường, lấh 1 c’moo đâu díc điêl ma nứih pân đil pa câl a vị đhị dzung poong Đakrông, tỉnh Quảng Trị âi c’bơớch zên k’rang g’lúh cha cha ra diu ha pêê a đhi. Cóh t’rúih t’ngay đâu, Hốih Nhàn xay trúih tước đha nuôr lâng pr’zớc ma nứih pân đil n’nâu, a moó Nguyễn Thị Thùy Miên.

# Đợ bh’nơơn ha rêê đhuốch l’lăm a hay k’noọ nắc muy cóh zr’lụ da ding ca coong a năm vêy nắc nâu câi âi dưr váih đhị  siêu thị cóh thành phố. Cóh c’nặt t’rúih “ Jưn jứah xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” bêl đâu, đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah chơớc n’năl c’lâng bh’rợ đơơng âng bh’nơơn ha rêê dhduốch cóh da ding ca coong xiêr ooy phố âng đha nuôr  Hre chr’hoong Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

# P’niên k’tứi cóh vel bhươl cha ớh n’hâu?! Nắc đoo râu âng chính quyền, apêê ngai bhrợ bh’rợ đoàn đội lâng apêê ca conh ca căn pa bhlâng k’rang tước. cr’liêng xa nay n’nâu vêy xay moon cóh c’nặt t’rúih đoọng ha p’niên k’tứi bêl đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn