Bơơn vêy zup zooi âng Nhà nước lâng rau ting zup zooi âng bhươl cr’noon, bâc đhanuôr đharựt coh da ding k’coong tỉnh Quảng Nam bơơn cha Tết coh pazêng đhr’nong đong t’mêê. Tết ngăn xoọc chô prang bhươl cr’noon da ding k’coong.

Bơơn vêy zup zooi âng Nhà nước lâng rau ting zup zooi âng bhươl cr’noon, bâc đhanuôr đharựt coh da ding k’coong tỉnh Quảng Nam bơơn cha Tết coh pazêng đhr’nong đong t’mêê. Tết ngăn xoọc chô prang bhươl cr’noon da ding k’coong.

C’nặt t’ruih: Văn hoá đhi noo hêê acoon coh xay truih ooy bh’rợ bhrợ hương ty đanh âng đhanuôr Tày- Nùng âng cruung đác Lạng.

Bh’rợ toom rơợng griing pazêng cán bộ bhrợ lât, coh đêêc năc vêy apêê xoọc k’đhơợng chức lâng đhêy hưu, nhâm mâng zập ngai n’nă, crêê cơnh cr’noọ, crêê cơnh xa nay pháp luật, ting t’ngay ting zư nhâm mâng rau chr’năp, xa nay âng Đảng, ting t’ngay bhrợ nhâm mâng rau tin đươi âng đhanuôr lâng Đảng, Nhà nước. C’nặt t’ruih: Bhrợ pa dưr Đảng t’ngay đâu azi xay truih tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc bha ar xrặ thứ 3 coh pazêng bha ar xrặ: Toom cán bộ căh choom n’hiil coh piing, ha lêệng coh dup.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn