Quảng Nam xay bhrợ zâp c’lâng bh’rợ đấh hân zêl cha’groong pr’lúh bhíh buum tr’bhloóc chr’coóp ooy bh’năn băn lâng pr’lúh a’tứch a’đha xoọc trơơi boọ đấh đhị 2, 3 vel đông cóh tỉnh.

BTV KIM THU

A Lăng Lợi lâng A Viết Sĩ bhui har bhlâng vêy bơơn tr’lưm cớ đhanuôr lâng pr’zợc ooy t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng đợ cr’liêng xa’nay bhlâng ooy t’rúih bêl đâu.

        # Quảng Nam xay bhrợ zâp c’lâng bh’rợ đấh hân zêl cha’groong pr’lúh bhíh buum tr’bhloóc chr’coóp ooy bh’năn băn lâng pr’lúh a’tứch a’đha xoọc trơơi boọ đấh đhị 2, 3 vel đông cóh tỉnh.

        # Bh’rợ băn bé zúp đoọng bấc pr’loọng đông cóh tỉnh Đắk Lắk dưr zi lấh đha’rứt bhrợ cha k’van.

        # T’ruíh đoọng ha đha’đhâm c’moor, đhanuôr lâng pr’zợc nắc lêy tr’lưm lâng CoOr Chế, đha’đhâm Cơ Tu cóh chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam dưr zi lấh đha’rứt tơợ bh’rợ băn a’xiu cóh rốh.

        # Đhanuôr Hre cóh vel Teng, chr’hoong k’coong ch’ngai Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi zư lêy bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh, râu văn hoá ty chr’nắp âng aconh a’bhướp đợc đoọng. nâu đoo nắc cr’liêng t’ruíh Văn hoá đhi noo hêê acoon cóh bêl đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn