Lâng rau xay bhrợ k’rơ pa bhlâng âng chính quyền lâng ngành chức năng lâng ting ch’mêệt lêy ghit liêm âng đhanuôr, tước nâu cơy tỉnh Quảng Nam năc ơy xay bhrợ liêm choom bh’rợ chroót đoọng g’luh 1 t’nôm zup zooi xã hội ting cơnh Nghị quyết 42 âng Chính phủ.

 Lâng rau xay bhrợ k’rơ pa bhlâng âng chính quyền lâng ngành chức năng lâng ting ch’mêệt lêy ghit liêm âng đhanuôr, tước nâu cơy tỉnh Quảng Nam năc ơy xay bhrợ liêm choom bh’rợ chroót đoọng g’luh 1 t’nôm zup zooi xã hội ting cơnh Nghị quyết 42 âng Chính phủ.

Ia Mơr năc chr’val c’noong k’tiêc pa bhlâng zr’năh k’đhap âng chr’hoong Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Muy acoon c’lâng lướt chô liêm buôn năc cr’noỌ cr’niêng đương rơơm tơợ đanh đươnh âng đhanuôr chr’val Anh hùng Ia Mơr. Xa nay n’nâu vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Bhươl cr’noon nâu cơy.

Bhrợ t’vaih đợ xa nay coh bha ar bha tơ, nghị quyết k’đhap ng’năl dưr vaih cơnh pazêng n’juông thơ buôn ng’năl, ađoo Bí thứ chi bộ zr’lụ phố Tân Lương, tỉnh Bình Dương ơy đơơng âng pazêng c’lâng xa nay âng Đảng lâng Nhà nước tước lâng pr’ăt tr’mông âng đhanuôr. Pazêng apêê đồng chí lâng apêê pr’zớc  tr’lum lâng ađoo Bí thư Chi bộ đơơng âng Nghị quyết lướt mót ooy pr’ăt tr’mông lâng thơ coh c’nặt t’ruih: Đảng xơợng đhanuôr, đhanuôr xơợng Đảng coh x’rịa âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn