Pr’luh cr’ăy bạch hầu dưr vaih cớ coh cr’chăl đăn đâu đhị tỉnh Đắk Nông lâng mơ 12 cha năc manuyh crêê pr’luh cr’ăy, coh đêêc 1 cha năc lâh chêệt bil. Coh c’nặt t’ruih: Manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon bêl đâu vêy bha ar xrặ xay truih đhr’năng bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy ngân n’nâu.

P’răng puyh đanh đươnh, k’r’bhâu pr’loọng đong đhanuôr coh chr’hoong da ding Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ta bhúch đác đươi.

Pr’luh cr’ăy bạch hầu dưr vaih cớ coh cr’chăl đăn đâu đhị tỉnh Đắk Nông lâng mơ 12 cha năc manuyh crêê pr’luh cr’ăy, coh đêêc 1 cha năc lâh chêệt bil. Coh c’nặt t’ruih: Manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon bêl đâu vêy bha ar xrặ xay truih đhr’năng bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy ngân n’nâu.

C’nặt t’ruih: Ta đhâm c’mor tu pr’ăt tr’mông âng bhươl cr’noon vêy bha ar xrặ ooy 2 đảng viên ta đhâm Cơ Tu tr’haanh năc Ka Phu Thọ lâng Zơ Râm Ni, coh chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn