Vel đha đhâm c’mor tợơp bhrợ têng cha Thạnh Mỹ dưr vaih ơy pa dưr c’rơ âng lang p’niên Quảng Nam, chroi k’rong bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê lâng zư lêy tệêm ngăn k’noong k’tiếc. nâu đoo nắc xa nay âng c’nặt t’ruih “Đha đhâm tu tr’mông tr’meh âng đhanuôr” tuần nâu.

K’tiếc võ Bình Định, đhị ca conh âng a va Hồ ơy bhrợ quan tri huyện cung nắc đhị bơơn lêy g’luh tr’lưm x’rịa âng ma nuyh đha đhâm chăp kiêng k’tiếc k’ruung Nguyễn Tất Thành lâng ca conh đay.

Pleng p’răng puih xoọc dưr vaih bấc đhị. Hau bhrợ động tệêm ngăn ch’na đh’năh lâng k’rang lêy c’rơ tr’mông đoọng ha p’niên. Nắc đh’rưah xợơng pa zêng cơnh xay moon âng apêê bác sĩ nhi khoa coh c’nặt t’ruih “Ma nuyh pa dưah đh’reh cr’ay đhị vel bhươl” t’ngay đâu.

Vel đha đhâm c’mor tợơp bhrợ têng cha Thạnh Mỹ dưr vaih ơy pa dưr c’rơ âng lang p’niên Quảng Nam, chroi k’rong bhrợ pa dưr vel  bhươl t’mêê lâng zư lêy tệêm ngăn k’noong k’tiếc. nâu đoo nắc xa nay âng c’nặt t’ruih “Đha đhâm tu tr’mông tr’meh âng đhanuôr” tuần nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn