T’ruih: đh’rưah lâng pr’zơc tơơp bhrợ cha, đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng bh’rợ prá xay bhlưa PV A Viết Sĩ lâng a nô Bhơ nươch Akôn (a chăc cơnh lơơng năc Choong Kem)- cr’noon Vinh, chr’val Tà Pơơ, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ooy kinh nghiệm pa dưr pr’ăt tr’mông pr’loọng đong.

Tơợ muy bệnh viện tuyến chr’hoong, pr’đươi dzợ bâc rau ta bhuch, tươc nâu cơy Trung tâm Y tế chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ơy xay p’căh ghit rau chr’năp âng đay coh bh’rợ zư lêy c’rơ âng đhanuôr.

T’ruih manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon năc xay truih tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc ooy bh’rợ zư lêy mr’loọng đoọng ha p’niên k’tưi bêl pleng k’tiêc liêm crêê ha vi khuẩn, vi rút dưr vaih cơnh xoọc đâu.

T’ruih: đh’rưah lâng pr’zơc tơơp bhrợ cha, đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng bh’rợ prá xay bhlưa PV A Viết Sĩ lâng a nô Bhơ nươch Akôn (a chăc cơnh lơơng năc Choong Kem)- cr’noon Vinh, chr’val Tà Pơơ, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ooy kinh nghiệm pa dưr pr’ăt tr’mông pr’loọng đong.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn