Chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế xơợng bhrợ bâc c’lâng bh’rợ băn padưr cớ a oc ting c’lâng yêm têêm sinh học.

BTV KIM THU

Alăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc! Đha nuôr lâng pr’zơc xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Tước lâng t’ruih âng zi coh apêê cr’chăl âi looih. Bâc xa nay t’ruih pr’hay xooc đương kía apêê đha nuôr lâng pr’zơc!

# Nâu câi năc đợ cr’liêng bha lâng coh t’ruih t’ngay đâu thứ 6, t’ngay 26/6/2020:

# Chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế xơợng bhrợ bâc c’lâng bh’rợ băn padưr cớ a oc ting c’lâng yêm têêm sinh học.

# C’năt t’ruih Chơớc bơơn năl bâc đhị liêm pr’hay, đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng vịnh Nha Phu, thành phố Nha Trang, t’bơơn năl bơr hòn đảo pa bhlâng tr’haanh năc: Đảo Khỉ lâng đảo Hoa Lan.

# C’năt t’ruih Bhui har ma mông k’rơ vêy bha ar xră ooy t’cooh Triệu Nguyên Minh, ma nưih zư đơc bâc sách văn tự ty âng ma nưih Dao Bhrông lâng p’zay zư đơc, pa choom đoọng văn hóa Dao ha ca coon cha chau.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn