BTV KIM THU

A Viết Sĩ lâng A Lăng Lợi nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruíh p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam.

Nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng cr’liêng xa’nay bhlâng ooy t’ruíh bêl đâu, thứ 5 t’ngay 14/3:

# C’lâng zi lấh đha rứt đoọng ha đhanuôr k’coong ch’ngai ooy tín dụng Tam nông.

# Pr’ắt tr’mung cóh da ding k’coong Phú Yên ting t’ngay ting tr xăl liêm, tu xa’nay bh’rợ padưr vel bhươl t’mêê.

# T’ruíh Jưn jứah xay moon cơnh choom bhrợ cha, xay moon ooy bh’nơơn tơợ bhiệc tr’xăl k’tiếc crâng, tơơm chr’nóh liêm glặp, âng đơơng bh’nơơn liêm dal ha đhanuôr cóh chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

# Zư lêy đợ ch’na đh’nắh ty chr’nắp âng manứih Cơ Tu ooy zâp g’lúh thi đắh ch’na đh’nắh bơơn zâp Hội, Đoàn thể cóh chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Giang, tỉnh Quảng Nam k’rang lêy bhrợ têng. Bhiệc bhrợ nâu đoọng bhrợ padưr đợ bh’nơơn pr’đươi du lịch chr’nắp pazưm lâng pr’hoọm laliêm zâp zr’lụ. Cr’liêng xa’nay nâu bơơn xay moon liêm gít ooy t’ruíh Xơợng p’rá xa’nay cóh Gươl tuần nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn