Cơnh lâng zay t’bách, ma nứih Hre cóh chr’hoong B Tơ, tỉnh Quảng Ngãi âi bhrợ t’váih bh’nơơn liêm pr’hay tơợ cram, cr’đêê, k’páih, chô đơơng râu chr’nắp ga mắc cóh pr’ặt tr’mông zấp t’ngay âng dha nuôr da ding ca coong.

BTV KIM CƯƠNG

A lăng Lợi lâng A viết Sĩ hơnh déh đha nuôr lâng pr’zớc tước lâng t’rúih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

# Cóh t’rúih t’ngay đâu, thứ 7 t’ngay 23/3/2019, đha nuôr lâng pr’zớc booi lum lêy vel bh’rợ tr’nêng cóh tỉnh Quảng;  tr’lum lâng nghệ nhân, apêê toong t’ngay ha dum cắh yêm ặt lâng bh’rợ zư đớc văn hóa Cơ Tu.

# Cơnh lâng zay t’bách, ma nứih Hre cóh chr’hoong B Tơ, tỉnh Quảng Ngãi âi bhrợ t’váih bh’nơơn liêm pr’hay tơợ cram, cr’đêê, k’páih, chô đơơng râu chr’nắp ga mắc cóh pr’ặt tr’mông zấp t’ngay âng dha nuôr da ding ca coong.

# Đươi vêy chóh dâu tây, bhơi r’véh bhrợ du lịch, muy cha nắc đha đhâm âi pa chô k’tỷ đồng zấp c’moo. C’nặt t’rúih jưn jứah xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha bele đâu, đha nuôr lâng pr’zớc booi lum lêy pr’đhang chóh dâu, bhrợ du lịch nnâu ớ.

# C’nặt t’rúih đoọng ha p’niên k’tứi, xay trúih lâng apêe a đhi muy thầy giáo lứch loom luônh tu học sinh đha rựt zr’lụ da ding ca coong tỉnh Phú Yên.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn