A viết Sĩ lâng Vơ nich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

        Đhanuôr lâng pr’zợc da dêr! Boo tuh dzợ dưr vaih bấc cơnh đhị apêê vel đong miền Trung bhrợ bil bal ngân pa bhlầng đoọng ha đhanuôr coh đâu. Coh t’ruih t’ngay đâu, a zi nắc đớc cr’chăl đanh bhlầng xay moon đăh đâu. Nâu kêi nắc đhanuôr lâng pr’zợc t’mệêng xợơng xa nay bha lânngf vêy pa xưl coh t’ruih t’ngay đâu thứ 2 t’ngay 26/10/2020:

        # Rau k’er da dô, tr’pac zr’năh k’đhap âng đhanuôr nắc ơy lâng xoọc zooi đoọng đhanuôr zr’lụ tuh bhlong Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế z’lâh k’đhap zr’năh tợơ lâh tuh bhlong

        # Boo đanh tngay bhrợ vaih bấc rau bil bal đoọng ha zr’lụ da ding ca coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Vel đong coh đâu xoọc k’rong zập pr’đợơ c’rơ đoọng pa dưr bh’rợ tr’nêng, đâh tệêm ngăn pr’ặt tr’mông âng đhanuôr zr’lụ da ding ca coong nâu. C’nặt t’ruih “vel bhươl t’ngay đâu” xay moon đăh xa nay nâu.

        # C’nặt t’ruih “Đảng xợơng đhanuôr, đhanuôr xợơng đảng” xay moon tước đhanuôr lâng pr’zợc đhị x’rịa t’ruih, xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc cơnh apêê chi bộ cơ sở đhị chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ơy bhrợ têng đoọng zooi đhanuôr pa dưr kinh tế, z’lâh đha rựt đanh mâng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn