Râu bâc cơnh văn hóa âng apêê acoon coh coh Việt Nam âi bhrợ t’vaih râu bâc cơnh âng pr’đơợ tr’coó xa nul ty đanh. Bâc Bhr’ươr pr’hat, pr’múa âi bhrợ t’vaih râu c’leh la lay liêm pr’hay âng zâp c’bhuh a coon coh Việt Nam. N’đhơ cơnh đêêc, đhị râu pa dưr âng pr’ăt tr’mông, năc kiêng choom vêy râu t’bhlâng đoọng zư đơc tr’coó xa nul ty đanh âng apêê acoon coh coh Việt Nam.

Râu bâc cơnh văn hóa âng apêê acoon coh coh Việt Nam âi bhrợ t’vaih râu bâc cơnh âng pr’đơợ tr’coó xa nul ty đanh. Bâc Bhr’ươr pr’hat, pr’múa âi bhrợ t’vaih râu c’leh la lay liêm pr’hay âng zâp c’bhuh a coon coh Việt Nam. N’đhơ cơnh đêêc, đhị râu pa dưr âng pr’ăt tr’mông, năc kiêng choom vêy râu t’bhlâng đoọng zư đơc tr’coó xa nul ty đanh âng apêê acoon coh coh Việt Nam.

C’năt t’ruih “ Ma nứih pa dưah đh’réh cr’ay âng bhươl cr’noon” xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc muy bơr râu chr’na âi looih đhị bh\rợ zư pa dưah cr’ay đh’mâl coh cr’chăl tr’xăl hân noo. Đha nuôr lâng pr’zơc ch’mêệt xơợng!

Tơơp bhrợ cha tơợ pr’đhang bh’rợ choh tơơm cha p’lêê, muy cha năc c’mâr âi z’lâh đha rựt, dưr ca an, bhrợ t’vaih bh’rợ tr’nêng, pa dzooc râu pa chô ha apêê pr’zơc p’niên n’lơơng. C’năt t’ruih “ Đh’rưah pr’zơc tơơp bhrợ cha” coh x’ría t’ruih, a hêê đh’rưah tr’lum c’mâr Đặng Thị Thu Hằng coh chr’hoong Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn