Đhr’năng đha đhâm c’mâr lơi vel đong lươt bhrợ cha t’ngai dưr vaih z’zăng bâc coh vel đong Việt Nam, tơợ vel bhươl tươc zr’lụ da ding ca coong ch’ngai bha dăh. N’đăh hoọng apêê vel bhươl năc zêng muy apêê t’cooh, p’niên k’tứi n’năc căh năl m’mơ bâc bh’rợ căh liêm pr’hay. Đhr’năng la lua tơợ chr’hoong da ding Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

# C’năt t’ruih  “ Văn hóa đhi noo acoon coh” tuần n’nâu, đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah tươc lâng Tây Nguyên, zr’lụ đhăm k’tiêc muy p’răng lâng đhí đoọng dhd’rưah moot múa xoang âng apêê pân đil pân jưih Gia rai, Ba Na đhị da ding ca coong n’nâu ớ!

# C’năt t’ruih “ tr’truih đoọng ha đhi xơợng” coh x’ria t’ruih, a noo A lăng Lợi vêy truih tươc apêê a đhi t’ruih bh’lô “ C’mâr Plâc” âng đha nuôr Cơ Tu. Apêê a đhi oó ha vil đương xơợng ớ!

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn