Cóh t’rúih t’ngay đâu đha nuôr lâng pr’zớc tước lâng da ding ca coong Đông Giang đoọng đh’rứah lâng apêê a mế, a moó bhrợ têng đợ ch’na yêm đơơng âng râu đha hum âng đha nuôr Cơ Tu tơợ bâc pr’đươi ty đanh, âi vêy cóh crâng ca coong.

BTV KIM CƯƠNG

A lăng Lợi lâng A viết Sĩ nhăn chào đha nuôr lâng pr’zớc tước lâng t’rúih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

Nâu câi nắc đợ cr’liêng bha lâng cóh t’rúih t’ngay đâu, thứ 3, t’ngay 19/3:

#Bh’rợ đong zr’nêệ âng trường Mầm non chr’val Thanh Khương, chr’hoong Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh crêê bơơn lêy đươi dua lêệ a óc vêy bấc cr’liêng bhoóc k’pân nắc boọ a muốt bhrợ ha ca conh ca căn k’rang k’pân đơơng âng ca coon lướt ch’mêệt lêy. Đợ lấh 200 p’niên bơơn lêy boọ a muốt a óc cóh Bắc Ninh xay moon tước nâu câi nắc âi dưr moon râu p’rơớt ooy yêm têêm ch’na đh’nắh xoọc đâu.

# Cóh t’rúih t’ngay đâu đha nuôr lâng pr’zớc tước lâng da ding ca coong Đông Giang đoọng đh’rứah lâng apêê a mế, a moó bhrợ têng đợ ch’na yêm đơơng âng râu đha hum âng đha nuôr Cơ Tu tơợ bâc pr’đươi ty đanh, âi vêy cóh crâng ca coong.

# C’nặt t’rúih “ Jưn jứah xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” xay trúih tước đha nuôr lâng pr’zớc pr’đhang chóh bhơi r’veh công nghệ dal liêm choom âng bấc p’niên  k’tứi chr’hoong Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

# Đề án “ Zooi đoọng pân đil tơợp bhrợ cha cr’chăl 2017-2025” âng Thủ tướng Chính phủ âi zooi bấc pân đil, pa bhlâng nắc pân đil ma nứih đha nuôr acoon cóh tỉnh Kon Tum t’bhlâng z’lấh đha rựt, ha dưr dal chất lượng pr’ặt tr’mông. Nâu đoo nắc cr’liêng t’rúih “ đoọng ha pân đil” bêl đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn