Đhanuôr lâng pr’zợc chắp nhêr! Mưy ooy đợ bhiệc bơƠn đhanuôr k’rang lêy ooy pr’họp g’lúh 8, Quốc hội khoá 14 nắc Quốc hội ơy lêy cha mêết ooy đề án pazưm pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai, zr’lụ vêy pr’đơợ zr’nắh k’đhạp.

BTV KIM THU

A Viết Sĩ lâng Vơ Ních Oang bhui har bhlâng vêy bơơn tr’lưm đhanuôr lâng pr’zợc ooy t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. Nhăn chúc đhanuôr lâng pr’zợc vêy pa xoọng đợ cr’liêng xa nay  pr’hay chr’nắp tơợ t’ruíh âng zi bêl đâu.

# Đhanuôr lâng pr’zợc chắp nhêr! Mưy ooy đợ bhiệc bơƠn đhanuôr k’rang lêy ooy pr’họp g’lúh 8, Quốc hội khoá 14 nắc Quốc hội ơy lêy cha mêết ooy đề án pazưm pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai, zr’lụ vêy pr’đơợ zr’nắh k’đhạp.

# Ooy t’ruíh bêl đâu azi nắc vêy xây moon râu boọp p’rá prá xay cr’noọ bh’rợ âng zâp đại biểu quốc hội đắh bhiệc lêy pazưm bhrợ têng zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai bêl bhrợ têng bh’rợ nâu.

# T’ruíh xa nay apêê pân đil, vêy bha ar xrặ xay moon bh’nơơn bh’rợ n’coo cr’đêê k’míah âng Hội Liên hiệp pân đil chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. tơợ bh’rợ nâu, bấc apêê ađhi amoó pân đil Cơ Tu dưr zi lấh đha rứt nhâm mâng, năl cơnh đươi dua zên cóh pr’loọng đông.

# Bh’rợ băn a’tứch a ac cóh vel đông ting t’ngay ting pa dưr pa xớc đhị tỉnh Lào Cai, zúp đhanuôr Mông cóh đâu pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung, t’bil ha ul pa xiêr đha rứt. Cr’liêng xa nay nâu nắc bơơn xay moon ooy t’ruíh Jưn jứah xay moon cơnh choom bhrợ cha.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn