Đhị t’ruíh pr’hát xa’nưl Chủ nhật, đhanuôr lâng pr’zợc xơợng đợ pr’hát đơơng bhr’ươl pr’hoọm acoon cóh Cơ Tu đhị pr’hát âng anhi Pơloong Trung Kiên lâng A Rất Cúc.

BTV KIM CƯƠNG

A Viết Sĩ nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc! Nhăn chúc đhanuôr lâng pr’zợc vêy mưy t’ngay đhêy lứch tuần bhui har lâng têêm ngăn.

       Nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam lâng đợ cr’liêng xa’nay bhlâng cơnh đâu:

      Chr’hoong k’coong ch’ngai Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị vêy bấc chính sách zooi zúp zên vặ t’đui đoọng bhrợ pr’đơợ đoọng ha đha đhâm c’moor tơợp bhrợ têng cha.

       Râu chắp kiêng, lứch loom lâng a’luốt Ta lia âng t’coóh Lê Xuân Diệu, acoon cóh Cor, chr’val Trà Kót, chr’hoong Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

      Đhị t’ruíh pr’hát xa’nưl Chủ nhật, đhanuôr lâng pr’zợc xơợng đợ pr’hát đơơng bhr’ươl pr’hoọm acoon cóh Cơ Tu đhị  pr’hát âng anhi Pơloong Trung Kiên lâng A Rất Cúc.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn