K’ha riêng pr’loọng đong đhanuôr, coh đếêc vêy bấc pr’loọng đong đhanuôr Cơ Tu ặt đhị chr’hoong da ding ca coong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ặt ma mông coh đhr’năng k’rang k’pân hr’lang da ding, mị đăh toor k’ruung hr’lang tước đong ặt, căh choom ặt ma mông, bhrợ têng cha.

C’nặt t’ruih “Đảng xơợng đhanuôr, đhanuôr xợơng Đảng” xay moon tước bh’rợ bhrợ pa dưr cơ chế zêl, cha groong oó đoọng vaih đhr’năng t’tông k’rooch.

Choh bhrợ bhơi rơ veh, tơơm cha p’lêê tệêm ngăn: c’lâng pa dưr tr’mông tr’meh t’mêê đhị Gia Lai, nắc đoo xa nay bơơn xay moon coh c’nặt t’ruih “Vel bhươl t’ngay đâu”

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn