P’têết cớ bha ar xrặ g’lúh 2 ooy pa zêng bha ar xrặ “Lêy ra pặ đoọng cán bộ kỷ luật: Oó n’hil cóh ping hi lêệng cóh dứp, xay moon bhiệc ra pặ bh’rợ cán bộ xang ta kỷ luật lêy bhrợ liêm ghít.

P’têết cớ bha ar xrặ g’lúh 2 ooy pa zêng bha ar xrặ “Lêy ra pặ đoọng cán bộ kỷ luật: Oó n’hil cóh ping hi lêệng cóh dứp, xay moon bhiệc ra pặ bh’rợ cán bộ xang ta kỷ luật lêy bhrợ liêm ghít.

Đhị đhr’năng dưr váih pr’lúh k’hir plóh a’ham dưr bấc, tỉnh Quảng Nam nắc ơy bhrợ têng bấc c’lâng bh’rợ zêl cha groong pr’lúh.

Đhị g’lúh xay moon đắh đề án pazưm pr’lứch pa dưr pa xớc tr’mung tr’méh zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai zr’lụ da ding k’coong ooy g’lúh pr’họp 8, Quốc hội khoá 14 t’mêê đâu, zâp đại biểu nắc ơy k’đươi moon bấc c’lâng bh’rợ đoọng têêm ngăn pr’ắt tr’mung đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai. T’ruíh Chính sách t’mêê vêy bha ar xay moon âng PV Đài p’rá Việt Nam ooy đắh cr’liêng xa nay nâu.

T’ruíh Manứih pa dứah đh’réh cr’ay cóh bhươl cr’noon, xay moon tước đhanuôr lâng pr’zợc đợ râu liêm chr’nắp k’rang lêy đắh chế độ ộô cha zâp t’ngay đoọng lêy bhrợ pa liêm pa crêê huyết áp.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn