Đha lum bh’rợ n’nâu, phóng viên Đài P’rá Việt Nam vêy g’luh pa prá lâng p’căn Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Acoon coh tỉnh Quảng Nam n’đăh apêê xa nay t’bil ha ul pa xiêr đha rưt, ha dưr dal râu pa chô ha đha nuôr công cơnh zư đơc apêê chr’năp văn hóa ty đanh âng đha nuôr.

BTV KIM CƯƠNG

PTV Hôih Nhàn năc ma nuih ting pâh xay truih dh’rưah lâng cu t’ngay đâu.

  # Ớ, nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc! Đha nuôr lâng pr’zơc đương xơợng đợ cr’liêng bha lâng coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, thứ 5, t’ngay 17/10:

# Dha nuôr lâng pr’zớc da dêr!

Xơợng bhrợ Bh’rợ xa nay cr’noọ c’rniêng k’tiêc k’ruung ooy pa xiêr đha rưt nhâm mâng lâng xơợng bhrợ bh’rợ xa nay “ Prang k’tiêc pa zum têy tu ma nuih đha rưt – căh đơc ngai crêê ta lơi n’đăh hoọng” âng Thủ tướng Chính phủ t’đang k’đươi, zâp câp ban ngành, vel đong coh prang k’tiêc âi xay bhrợ bâc bh’rợ xa nay, dự án đoọng zooi đoọng ma nưih đha rưt pa dưr tr’mông tr’meh, yêm têêm pr’ăt tr’mông.

# Đha lum bh’rợ n’nâu, phóng viên Đài P’rá Việt Nam vêy g’luh pa prá lâng p’căn Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Acoon coh tỉnh Quảng Nam n’đăh apêê xa nay t’bil ha ul pa xiêr đha rưt, ha dưr dal râu pa chô ha đha nuôr công cơnh zư đơc apêê chr’năp văn hóa ty đanh âng đha nuôr.

# P’têêt n’năc, t’ruih xay moon tươc đợ zr’năh k’đhap năc zr’lụ vel bhươl, da ding ca coong crêê lum coh cr’chăl bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê.

# C’năt t’ruih “ Jưn jưah xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” t’ngay đâu, xay truih  tươc đha nuôr lâng pr’zơc ng’cơnh choh pih bhung n’căr t’viêng ting cr’noọ xa nay VietGap pa chô k’tỷ đồng zâp c’moo âng t’cooh Đào Văn Minh coh tỉnh Bến Tre.

# T’ruih ooy a nhi dic điêl Cơ Tu coh thị trấn Prao, chr’hoong da ding ca coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đơc đoọng loom luônh liêm chr’năp cơnh lâng văn hóa ty đanh lâng t’bhlâng bhrợ pa dưr lâng zư đơc, pa choom đoọng ha bâc lang p’niên p’têệt zư đơc pa dưr. Đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah xơợng cr’liêng xa nay n’nâu đhị c’năt t’ruih “ Xơợng p’rá xa nay coh Gươl” tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn