Lâng đhr’năng cha kêệt ra ngooh căh dzợ cơnh, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị dzợ t’bhlâng ăt pa bhrợ, t’bhlâng ch’mêệt lêy nhâm mâng c’noong k’tiêc Việt – Lào, bhrợ têng bh’rợ tr’nêng đh’rưah bơr râu năc n’jưah k’đhơợng lêy c’noong k’tiêc n’jưah zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19.

Đhanuôr băn bh’năn tỉnh Quảng Bình t’bhlầng cha groong chakệêt đoọng ha bh’năn đoọng zư lêy cr’van âng pr’loọng đong.

Chr’năp âng t’pếêh oih coh pr’ặt tr’mông âng đhanuôr Cơ Tu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn