A Lăng Lợi lâng A Viết Sĩ nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc!

Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng đợ cr’liêng xa nay bhlâng ooy t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam bêl đâu, thứ 5 t’ngay 22/10/2020:

# Xang 40 giờ đấh hân chấc lêy, 22 apêê chiến sỹ crêê ga lấp chêết bil bêl hr’cấh ha voóh k’tiếc đhị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cóh chr’hoong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị nắc ơy bơơn lêy. Apêê anoo bil đhị râu hay chơợ cắh dzợ cơnh âng đhanuôr prang k’tiếc k’ruung, âng đơơng bấc râu cr’noọ bh’rợ chr’nắp liêm cắh bơơn bhrợ xang, đợ hun pr’hêl âng manứih lính cắh loon pa gơi ooy pr’loọng đông.

# T’ruíh Jưn jứah xay moon cơnh choom bhrợ cha vêy bha ar xrặ ooy t’coóh Lê Văn Dư lâng cr’noọ bh’rợ zư lêy m’ma a’tứch hêê. Xoọc, doanh nghiệp m’ma a’tứch a’đha Minh Dư cắh mưy âng đơơng m’ma đoọng ha pêê b’băn cóh zâp prang k’tiếc k’ruung nắc dzợ pa câl ooy k’tiếc k’ruung lơơng, âng đơơng thương hiệu ha tứch Bình Định.

# T’ruíh Xợơng p’rá xa nay cóh Gươl, đhanuôr lâng pr’zợc đh’rứah xơợng tiểu phẩm Pay pr’đươi cr’van âng crâng hooi zroọ đác mắt, lâng cr’liêng xa nay xay moon Crâng nắc đông, n’loong nắc k’coon, đợ apêê ngai col tệch, pa hư crâng k’coong nắc zêng crêê a’bhưy crâng zi nắh.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn