Chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nắc ơy bhrợ liêm xang Đại hội chi-đảng bộ cơ sở crêê c’lâng bh’rợ.

BTV KIM THU

A Lăng Lợi lâng A Viết Sĩ nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc! Nhăn chúc đhanuôr lâng pr’zợc vêy mưy t’ngay lứch tuần bhui har lâng têêm ngăn.

# Nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng đợ cr’liêng xa nay bhlâng ooy t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam bêl đâu, thứ 6, t’ngay 10/7:

# Chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nắc ơy bhrợ liêm xang Đại hội chi-đảng bộ cơ sở crêê c’lâng bh’rợ.

# T’ruíh Chấc lêy năl zâp đhị liêm pr’hay, đhanuôr lâng pr’zợc chô lưm lêy đhị liêm pr’hay âng tran đác A Nôr, mưy đhị lướt lêy chi ớh pr’hay bhlâng cóh k’coong ch’ngai A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

# T’ruíh Mamung bhui har ma mung k’rơ, vêy bha ar xrặ ooy t’coóh vel Mà Gía A, cóh chr’val Giang Ly, chr’hoong k’coong ch’ngai Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà. Lấh 10 c’moo đâu, t’coóh vel Mà Gía A nắc ơy grơơ nhool tr’xăl cr’noọ bh’rợ âng đhanuôr acoon cóh, zư lêy crâng, zư đác đoong đoọng bhrợ pa dưr mưy zr’lụ lướt lêy chi ớh pr’hay chr’nắp t’pấh ta mooi.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn