Pazêng c’moo đăn đâu, bơơn rau k’rang âng Đảng, Nhà nước lâng chính quyền thành phố, pr’ặt tr’mông âng đhanuôr  vel đong, da ding ca coong âng Đà Nẵng ting t’ngay ting bấc rau tr’xăl; pr’ặt tr’mông âng đhanuôr ting ha dưr dal lâh mơ, đhanuôr Cơ Tu ting mâng loom lâh lâng Đảng.

C’nặt t’ruih “Quyền âng coon ma nuyh” xay moon tước Quyền bơơn gluh moọt ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng lâng vêy quốc tịch âng ma nuyh acoon coh.

Đhanuôr Mường đhị Hoà Bình xoọc pa zay zư lêy đh’riêng p’rá Mường đoọng ha lang t’tun tợơ apêê bh’rợ pa too pa choom văn hoá ty đanh âng acoon coh Mường coh zr’lụ đhanuôr ặt. Nâu kêi a hêê nắc đh’rưah chếêc năl xa nay nâu coh c’nặt t’ruih “Văn hoá đhi noo hêê acoon coh” ặt đhị x’rịa t’ruih t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn