Đhanuôr Pa Cô coh chr’hoong da ding k’coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bhui har hơnh deh Tết Aza- bh’rợ cha avị t’mêê. Bhiệc bhan n’nâu t’mêê vêy Bộ Văn hoá Thể thao lâng Du lịch xay moon năc c’kir văn hoá phi vật thể âng k’tiêc k’ruung.

BTV KIM THU

Hôih Nhàn lâng Vơ Nich Oang bhui har bơơn lươt đh’rưah lâng đhanuôr lâng pr’zơc coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Rơơm kiêng đhanuôr lâng pr’zơc muy tuần t’mêê mamông k’rơ, liêm choom coh bh’rợ tr’nêng lâng coh pr’ăt tr’mông.

  T’ruih bêl đâu thứ 2, t’ngay 26 c’xêê 12 âm lịch c’moo Kỷ Hợi, crêê t’ngay 20 c’xêê 1 c’moo 2020 vêy đợ xa nay bha lâng cơnh đâu:

# Đhanuôr Pa Cô coh chr’hoong da ding k’coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bhui har hơnh deh Tết Aza- bh’rợ cha avị t’mêê. Bhiệc bhan n’nâu t’mêê vêy Bộ Văn hoá Thể thao lâng Du lịch xay moon năc c’kir văn hoá phi vật thể âng k’tiêc k’ruung.

# C’nặt t’ruih: Bhrợ pa dưr Đảng vêy bha ar xrặ x’rịa coh pazêng bha ar xrặ: Ra pặ cán bộ xang bêl ta toom: Căh choom n’hiil coh piing ha lêệng coh dup, xay moon ooy bh’rợ: Bhrợ t’vaih rau liêm crêê đoọng ha cán bộ lâh lật bơơn bhr’lậ rau n’lât.

# C’nặt t’ruih: Bhươl cr’noon nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zơc tươc lêy lâng lêy n’năl rau tr’xăl coh chr’val Ia Dom, chr’hoong Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Nâu đoo năc chr’val bhươl cr’noon t’mêê tr’nơơp coh zr’lụ c’noong k’tiêc Tây Nguyên.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn